info@ida.gen.tr

Hakk覺m覺zda Geri

 

2012 y覺l覺nda kurulduumuzda, hem hayat hem de 15 y覺l覺 ak覺n sektör deneyimimizin bize örettii bir ey vard覺: ÖNCE 襤NSAN. Bu kendimizin, i arkadalar覺m覺z覺n ve müterilerimizin insan olduunu, her bir insan覺n yüce bir varl覺k olduunu ve her birinin çok deerli olduunu sürekli hat覺rlamakt覺.


襤 arkadalar覺m覺za doru olmayan ya da inanmad覺覺m覺z eyler söylemedik. Ne yapabileceimizi ve ne yapamayaca覺m覺z覺 bütünüyle ifade etmeye çal覺t覺k. Yurt d覺覺ndan temsilcisi olduumuz firmalara, yurt içinde i orta覺m覺z olan firmalara da ayn覺 ekilde yaklat覺k. Sonuçta doru ve dürüst bir hizmet anlay覺覺 ortaya ç覺kt覺. 襤te bu da müterilerimize olan faydam覺z oldu. 襤nsan覺n ön planda olduu bir irket iklimi ve kültürü yaratmak ve bunu müterilerimize en doru hizmet eklinde yans覺tmak sürekli çabam覺zd覺r.


Yaam bilimleri alan覺nda çal覺an laboratuvarlara kaliteli ve yeni teknolojinin eseri ürünleri en h覺zl覺 ve en doru fiyatla salamaya çal覺覺yoruz. Tüm antikorlar, western blot sarflar覺, görüntüleme cihazlar覺, otomatik western blot hibridizasyon cihaz覺, mikroak覺kan pompalar, moleküler biyoloji sarflar覺 bunlardan baz覺lar覺d覺r. Gerek cihazlar gerek sarflar için sat覺 sonras覺 ürün ve uygulama destei olmazsa olmaz覺m覺zd覺r. 襤yi bir referans覺n ancak sat覺 sonras覺 hizmetle oluabileceini biliyoruz.


Ülkemizin ilerlemesinin ancak arat覺rmaya verecei önemle mümkün olduunun ve baka bir seçenek olmad覺覺n覺n fark覺nday覺z. Bunun için tüm hayallerimizi enerjimize katarak rekabetçi bir arat覺rma gücüne destek olma sözü veriyoruz.